HOOFDENTREE

B.3.1    De hoofdentree van een woongebouw is aan de buitenzijde voorzien van:
deels         •  een bellentableau (met bewonersnamen en huisnummering) inclusief intercom of videofoon,
PKVW            die voldoet aan de eisen:
                     - bedieningshoogte bellen: ≥ 900 en ≤ 1350 mm;
                     - situering bellen: ≥ 500 mm uit een inwendige hoek
                  •   doorwerppostkasten die voldoen aan de eisen:
                     - postkasten ≥ 500 mm uit inwendige hoek (aan binnenzijde)
                     - slot van postkasten: hoogte ≥ 700 en ≤ 1350 mm boven de vloer
                  •  bediening deuren: licht bedienbaar, elektrisch of automatisch (zie verder ‘deel 2 Eisen uitvoering’)
                  •  obstakelvrije ruimte bij de deuren (geldt niet in geval van automatische deuren):
                     - aan de slotzijde van de naar de gebruiker toe draaiende deur ≥ 500 mm
                     - aan de slotzijde aan de andere zijde van de deur ≥ 350 mmB.3.2    Eisen entreehal (aan de binnenzijde van de hoofdentree):

                 • vrije gebruiksruimte ≥ 2100 x 2100 mm tegen vlak van entreedeuren
                 • vaste zitgelegenheid in hal voor minimaal 2 personen buiten deze vrije gebruiksruimte
PKVW       • de hal is voorzien van glas, zodat daglicht kan toetreden en van buitenaf zichtbaar is wat
                    er binnen gebeurt. Glas dient tenminste op ooghoogte aanwezig te zijn (tussen 1000 en 1900 mm)
                 • de hal is overzichtelijk. Onoverzichtelijke situaties moeten worden opgeheven door het
                   plaatsen van één of meerdere slagvaste spiegels.B.3.3
    OVERIGE TOEGANGSDEUREN

                 Eisen voor overige deuren in de buitengevel die toegang geven tot gemeenschappelijke ruimten:
               • vrije ruimte aan de binnen- en aan de buitenzijde ≥ 1500 mm tegen het vlak van de deur en ≥ 1500 mm loodrecht
                 op de deur
               • bediening deuren: licht bedienbaar, elektrisch of automatisch (zie verder ‘Eisen uitvoering’)
               • obstakelvrije ruimte bij de deuren (geldt niet in geval van automatische deuren):
                 - aan de slotzijde van de naar de gebruiker toe draaiende deur ≥ 500 mm
                 - aan de slotzijde aan de andere zijde van de deur ≥ 350 mm